Novinky Odkazníka:

- Timeglider 22.12.
- eTesty Autoškola 25.11.
- Digital Is 18.11.
- Beewiser 10.11.
- Pixton 29.10.
- ACES 21.10.
- iKnowthat 13.10.
- Gl.am 06.10.
- ThoughtAudio 22.09.
- Moderní dějiny 15.09.
- Fuel the Brain 08.09.
- Příručka 1.pomoci 01.09.
- Sculptris 30.06.
- ScienceSymphony 24.06.
- nuTsie 17.06.
- TED 10.06.
- SchoolTube 03.06.
- Claroline 27.05.
- WordChamp 19.05.
- EdHeads 13.05.
- ePearl 05.05.
- Kurikulum G 29.04.
- Kids' Vid 22.04.
- Den země - 22.4. 19.04.
- Flat Classroom 07.04.
- dotSUB 31.03.
- NASA eClips 24.03.
- Matika Polopatě 17.03.
- Visionmapper 10.03.
- Netd@ys Austria 04.03.
- Evoke 24.02.


O Spomocníkovi

©
UK Praha
Pedagogická fakulta
KITTV
spomoc(et)it.pedf.cuni.cz

Dotace z projektu JPD

Další studie potvrdila přínos vzdělávacích technologií

Publikováno : 10.10.2006
Autor : Bořivoj Brdička

Dvě americké firmy pracující na poli informačních a komunikačních technologií – Cisco Systems specializující se na síťové prvky a Metiri Group orientovaná na využití ICT ve školství – oznámily závěry své společné studie s názvem „Technologie ve školách: Co říká výzkum" (Technology in Schools: What the Research Says). Jedná se o meta-analýzu poskytující přehled aktuálních výsledků výzkumů zabývajících se různými druhy ve výuce používaných technologií (televize, video, kalkulačky, interaktivní tabule, přenosné počítače) i způsoby jejich využití (forma distanční, prezenční, 1:1). Hlavním cílem studie bylo seznámit učitele s ověřenými funkčními metodami inovace výukového procesu založené na využití technologií a zvýšit schopnost řídících pracovníků ve školství informovaně rozhodovat o příslušných investicích.

Analýza na technologie zaměřených výzkumů ukázala, že existují jak případy podporující názory zastánců využití technických prostředků ve výuce, tak případy dávající za pravdu odpůrcům. Celkem jednoznačně se však ukazuje, že v případě vhodného uplatnění je vliv technologií vždy pozitivní. Přesto se zdá, že stávající kritika programů investujících obrovské částky na vybavení škol může mít v něčem pravdu. Většina projektů tohoto typu v minulosti podcenila schopnost pedagogů technologie do výukového procesu zařadit. Předpovědi zastánců implementace technologií byly často přehnaně optimistické. V některých případech mohly proto být investice neefektivní.

Čím více ale roste naše poznání toho, jak technologie výukový proces na základních a středních školách ovlivňují, tím více začíná být zřejmé, že když je věnována dostatečná pozornost vlastnímu výukovému procesu, mají technologie vždy měřitelný pozitivní vliv na zlepšení výukových výsledků.

Tento závěr je předkládán na základě několika v nedávné době publikovaných prestižních výzkumných zpráv. Patří k nim např. výzkum britské agentury BECTA, který prokázal, že využití počítačových simulací a modelovacích systémů v přírodních vědách vede ke snadnějšímu pochopení a delšímu pamatování látky. Jiným zdrojem je výzkum zabývající se vlivem využití textových editorů na výsledky studentů realizovaný Boston College. Ten zjistil, že výstupy studentů častěji využívajících počítač jsou proti kontrolní skupině obsáhlejší, kvalitnější a jsou dříve splněny, což navíc umožňuje rychlejší reakci ze strany učitelů. Podobně dopadl i výzkum využití laptopů formou 1:1 na kalifornských základních školách. Skupina dětí vlastnících počítač překonala skupinu kontrolní pracující tradičním způsobem jak v matematice tak v jazykových dovednostech.

Studie ale zdůrazňuje, že ve všech případech, u nichž byla zaznamenána úspěšná implementace technologií, byla věnována důkladná pozornost řídícím postupům, přípravě učitelů a úpravám vzdělávacích plánů.

Všeobecný pokrok ve vhodném využívání vzdělávacích technologií je však bohužel zatím stále velmi malý. Důvodem je nedostatečný přístup učitelů k nejnovějším technologiím, malá známost relevantních výzkumů spojených se seriozním zjišťováním skutečného vlivu technologií na výukový proces, chybějící vize nesoucí pokrok ad. Ukazuje se, že samotní učitelé byli během uplynulé dekády přehnaně optimističtí a domnívali se, že se jim podaří zásadní změny spojené se zaváděním technologií bez problémů zvládnout. Ve skutečnosti to tak snadné není!

Studie proto ve svých závěrech doporučuje přehodnotit metody zavádění technologií a „investovat jen do těch, které mají prokazatelný výukový přínos". Pedagogové pracující v podmínkách omezeného rozpočtu by se měli orientovat především na řešení nejvážnějších problémů dnešního školství. Patří k nim čtení s porozuměním (funkční gramotnost), nechuť k matematice, technice a přírodním vědám, nezájem o školu vedoucí k jejímu častému nedokončení, rozdíly mezi rasami, ekonomickými poměry, pohlavím apod.

Zavádění vzdělávacích technologií znamená zkrátka víc než jen vyhledání vhodného software nebo internetových informačních zdrojů na základě právě probírané látky. Znamená „vhodné spojení obsahu s kvalitní výukou a vlastní prací studentů, to vše podpořené zodpovědností a ověřováním výsledků".

I když uznáme pozitivní vliv vzdělávacích technologií za prokázaný, není pochyb o tom, že plné využití jejich potenciálu bude vyžadovat ještě mnoho úsilí zaměřeného na další výzkum, implementaci a vývoj.

      Odkazy:

·          Studie Technology in Schools: What the Research Says
·          Cisco Systems Inc.
·         
The Metiri Group 
 

zdroj: Laura Ascione - Study: Ed tech has proven effective, eSchoolNews.com, September 28, 2006

 


Klíčová slova : vzdělávací technologie, výzkum, USA