Novinky Odkazníka:

- Timeglider 22.12.
- eTesty Autoškola 25.11.
- Digital Is 18.11.
- Beewiser 10.11.
- Pixton 29.10.
- ACES 21.10.
- iKnowthat 13.10.
- Gl.am 06.10.
- ThoughtAudio 22.09.
- Moderní dějiny 15.09.
- Fuel the Brain 08.09.
- Příručka 1.pomoci 01.09.
- Sculptris 30.06.
- ScienceSymphony 24.06.
- nuTsie 17.06.
- TED 10.06.
- SchoolTube 03.06.
- Claroline 27.05.
- WordChamp 19.05.
- EdHeads 13.05.
- ePearl 05.05.
- Kurikulum G 29.04.
- Kids' Vid 22.04.
- Den země - 22.4. 19.04.
- Flat Classroom 07.04.
- dotSUB 31.03.
- NASA eClips 24.03.
- Matika Polopatě 17.03.
- Visionmapper 10.03.
- Netd@ys Austria 04.03.
- Evoke 24.02.


O Spomocníkovi

©
UK Praha
Pedagogická fakulta
KITTV
spomoc(et)it.pedf.cuni.cz

Dotace z projektu JPD

Elektronická média pomáhají vzdělávat děti

Publikováno : 08.02.2006
Autor : Daniel Tocháček

V závěru roku 2005 byly zveřejněny výsledky zajímavého šetření provedeného ve Velké Británii za spolupráce Sheffieldské univerzity a BBC. Výzkumníci zjišťovali názory rodičů a pedagogických pracovníků na využívání elektronických médií při výchově a vzdělávání dětí ve věku do šesti let. Zajímali se také o potřeby a požadavky osob a institucí využívajících elektronická média při činnostech rozvíjejících znalosti a dovednosti dětí v předškolním věku. Cílem organizátorů průzkumu bylo shromáždit dostatečné množství kvalitních podkladů pro účely rozhodování britské vlády o poskytnutí další podpory vzdělávání s využitím elektronických médií.
Výzkumný tým se během šetření setkal s různými, mnohdy protichůdnými, názory. Přestože velmi často respondenti poukazovali na negativní působení elektronických médií (hlavně televize) na děti, převážilo nakonec v odpovědích účastníků průzkumu přesvědčení,  že při rozumném používání může jít o mimořádně užitečné nástroje, jež pomáhají dětem získat dovednosti (především sociální) a znalosti potřebné pro život. Ze sledování chování dětí vyplynulo, že jejich styk s elektronickými médii a sdělovacími prostředky bývá obvykle aktivní a podporuje hraní, mluvení, naslouchání a čtení. Děti často nejsou jedinými účastníky příslušné činnosti, ale podílejí se na ní nejednou i další lidé, např. kamarádi nebo členové rodiny. Většina rodičů zapojených do průzkumu tvrdila, že se jejich děti hodně z filmů a televize naučily, a že média mají na mnohé stránky života dětí velký dopad. Řada z nich by proto uvítala, kdyby používání sdělovacích prostředků a elektronických médií bylo součástí předškolní a školní výchovy v mnohem větší míře než dosud. Pedagogičtí pracovníci, kteří se zúčastnili šetření, se rozsáhlejšímu využití elektronických médií při vzdělávání dětí nebrání. Tvrdí ovšem, že pro dosažení pozitivních výsledků je potřeba postupovat uvážlivě a obezřetně, kupř. bedlivě sledovat množství času, jež děti stráví při činnostech tohoto charakteru. Též je podle nich nutné věnovat dostatečnou pozornost integraci elektronických médií do výuky ze strany vládních úřadů. Ty by měly učitelům a vychovatelům zajistit školení v příslušné oblasti a rovněž by měly odpovídat za dodání potřebného technického vybavení vzdělávacím institucím. Tuto, jakož i další pomoc (např. koordinaci spolupráce s výrobci softwaru, televizních pořadů a filmů pro děti; záštitu nad jednáním se zástupci sdružení rodičů; záštitu nad jednáním s odborníky atd.), britská vláda po prostudování výsledků průzkumu přislíbila. Předškolním zařízením a školám budou také poskytnuty finanční dotace o celkové výši 125 miliónů liber, jež mohou být použity pro přímou podporu širšího využití elektronických médií ve výchově a výuce.

výchozí zpráva /anglicky/


Klíčová slova :