Novinky Odkazníka:

- Timeglider 22.12.
- eTesty Autoškola 25.11.
- Digital Is 18.11.
- Beewiser 10.11.
- Pixton 29.10.
- ACES 21.10.
- iKnowthat 13.10.
- Gl.am 06.10.
- ThoughtAudio 22.09.
- Moderní dějiny 15.09.
- Fuel the Brain 08.09.
- Příručka 1.pomoci 01.09.
- Sculptris 30.06.
- ScienceSymphony 24.06.
- nuTsie 17.06.
- TED 10.06.
- SchoolTube 03.06.
- Claroline 27.05.
- WordChamp 19.05.
- EdHeads 13.05.
- ePearl 05.05.
- Kurikulum G 29.04.
- Kids' Vid 22.04.
- Den země - 22.4. 19.04.
- Flat Classroom 07.04.
- dotSUB 31.03.
- NASA eClips 24.03.
- Matika Polopatě 17.03.
- Visionmapper 10.03.
- Netd@ys Austria 04.03.
- Evoke 24.02.


O Spomocníkovi

©
UK Praha
Pedagogická fakulta
KITTV
spomoc(et)it.pedf.cuni.cz

Dotace z projektu JPD

Zpráva SETDA o vývoji amerického školství

Publikováno : 07.06.2010
Autor : Bořivoj Brdička

Americké Sdružení vedoucích státních školských technologů (State Educational Technology Directors Association) publikovalo v dubnu zprávu shrnující výsledky na technologie zaměřené kapitoly (Title II-D) federálního projektu NCLB za školní rok 2008/9. NCLB byl iniciován ještě prezidentem Bushem. Obama ho zatím nezrušil, jen k němu přidal další mimořádnou finanční injekci v rámci plánu boje proti hospodářské krizi (American Recovery and Reinvestment Act), kde je pro letošek k dispozici navíc přes 600 mil. dolarů (viz Obamův stimul pro školy). Nový strategický plán již administrativa prezidenta Obamy připravuje (viz Nová radikální transformace amerického školství).

Zpráva na základě výsledků projektů základních a středních škol jednotlivých států financovaných z této kapitoly mapuje vývojové trendy platné pro celé americké školství. Na technologie bylo ve federálním rozpočtu ve sledovaném období vynaloženo celkem 247,9 mil. dolarů. Každý stát o ně mohl žádat prostřednictvím dvou typů projektů – soutěžních (povinně min 50% všech prostředků kapitoly) a koncepčních (obsah nastaven státním plánem, většinou na podporu znevýhodněných škol). Zpráva identifikuje u realizovaných projektů 5 základních trendů:
1.    Úspěšné plnění výukových cílů.
2.    Zvyšování efektivity učitelů.
3.    Daty řízené vzdělávání a řízení (viz série předchozích článků).
4.    Zlepšování výukových výsledků v akademické sféře.
5.    Výukové inovace a nové modely vzdělávání.

Na první pohled na tomto přehledu nic moc zajímavého není. Rozhodně nemám v úmyslu vás unavovat popisem podle publikovaných výsledků někdy až neuvěřitelně úspěšných projektů, jichž je zpráva plná. Jedna kapitola mě však přece jen zaujala natolik, že jsem se rozhodl vás s ní seznámit trochu blíže.

Zvyšování efektivity učitelů
Programy profesního rozvoje učitelů jsou klíčovou komponentou úspěšného využití technologií ve školách. Bez nich nelze zajistit účelnost vynaložených prostředků. Výzkumy prokázaly, že schopnost učitelů má přímý dopad na výsledky žáků. Sanders a Rivers (viz zdroje) experimentálně zjistili, že vliv může být skutečně hodně velký. Žáci, kteří měli postupně za sebou 3 efektivní učitele, dosáhli na konci 5. ročníku v testu z matematiky v průměru 83%, zatímco ti, kteří měli smůlu na učitele méně efektivní, získali jen 29%.

Otázkou je, co tuto efektivitu učitelů ovlivňuje? Aktuální studie zabývající se dalším vzděláváním pedagogů (Yoon, Duncan, Lee, Scarloss, Shapley) uvádí příklad, kdy smysluplné školení učitelů v trvání 49 hodin vedlo k průměrnému zlepšení žáků o 21%. To jsou čísla, která význam zvyšování kvalifikace učitelů jasně dokládají.

Fondy NCLB na podporu technologií vyžadují, aby minimálně 25% prostředků bylo použito na zvyšování kvalifikace učitelů. Většina států tuto problematiku navíc zařadila mezi své nejvyšší priority. Udělované granty musí být v souladu s místním plánem rozvoje lidských zdrojů. Obecně se dá říci, že se ve vzdělávání učitelů projevuje posun směrem k online kurzům. Často se klade důraz na školní koordinátory technologií, mentory a instruktory, tj. lidi schopné předávat schopnost využívat vzdělávací technologie jiným.

Učitelé jsou stále více seznamováni s inovativním využitím technologií, jako jsou kombinované prezenční a distanční metody, při nichž předkládají žákům digitální výukové materiály, používají nástroje webu 2.0 a získávají data za účelem hodnocení a řízení. Žáci pracují s počítači jako s osobními nástroji. V mnoha případech probíhá vzdělávání učitelů celý rok s tím, že účastníci formují vzájemně spolupracující online komunity.

Zdroje:
·         2010 Full National Trends Report: Innovation Through State Leadership, SETDA, April 2010
·         Sanders, W. L., & Rivers, J. C. (1996). Cumulative and residual effects of teachers on future student academic achievement. Knoxville: University of Tennessee Value-Added Research and Assessment Center
·         Yoon, K. S., Duncan, T., Lee, S. W. Y., Scarloss, B., & Shapley, K. L. (2007). Reviewing the evidence on how teacher professional development affects student achievement (Issues & Answers Report, REL 2007–No. 033). Washington, DC: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Regional Educational Laboratory Southwest.
 

Klíčová slova : USA, SETDA, NCLB, vzdělávací technologie, vzdělávání učitelů,