Novinky Odkazníka:

- Timeglider 22.12.
- eTesty Autoškola 25.11.
- Digital Is 18.11.
- Beewiser 10.11.
- Pixton 29.10.
- ACES 21.10.
- iKnowthat 13.10.
- Gl.am 06.10.
- ThoughtAudio 22.09.
- Moderní dějiny 15.09.
- Fuel the Brain 08.09.
- Příručka 1.pomoci 01.09.
- Sculptris 30.06.
- ScienceSymphony 24.06.
- nuTsie 17.06.
- TED 10.06.
- SchoolTube 03.06.
- Claroline 27.05.
- WordChamp 19.05.
- EdHeads 13.05.
- ePearl 05.05.
- Kurikulum G 29.04.
- Kids' Vid 22.04.
- Den země - 22.4. 19.04.
- Flat Classroom 07.04.
- dotSUB 31.03.
- NASA eClips 24.03.
- Matika Polopatě 17.03.
- Visionmapper 10.03.
- Netd@ys Austria 04.03.
- Evoke 24.02.


O Spomocníkovi

©
UK Praha
Pedagogická fakulta
KITTV
spomoc(et)it.pedf.cuni.cz

Dotace z projektu JPD

ThinkQuest – motivujte žiakov a zapojte sa do súťaže!

Publikováno : 03.06.2010
Autor : Peter Weis

Využívanie projektov na podporu výuky umožňuje žiakom objavovať význam spolupráce pri riešení problémov reálneho sveta. Vyučovanie pomocou projektov podporuje vývoj schopností žiakov, ktoré sú od nich vyžadované v 21. storočí. Na základe toho vzdelávacia nadácia Oracle Education Foundation poskytuje výukovú platformu nazývanú ThinkQuest, ktorá umožňuje využívanie projektového vyučovania v školách na celom svete. Tento web funguje už od roku 1996 a každoročne usporadúva medzinárodné súťaže.
Stránky ThinkQuestu sa zaoberajú projektami, ktoré si vyučujúci po zaregistrovaní môžu vytvárať a zadávať priamo cez webové prostredie. Toto prostredie poskytuje jednoduché zadávanie projektov vyučujúcim prostredníctvom predvolených možností. Vyučujúci si volí napríklad názov projektu, časové obmedzenie, kategóriu, dostupnosť – podľa toho, komu má byť projekt prístupný a nastaví si rôzne práva pre účastníkov. Následne môže jednotlivo alebo hromadne pridať účastníkov projektu. Keď je projekt vytvorený, žiaci môžu pomocou tohto prostredia kooperovať, posielať si správy, používať brainstorming, prípadne prezentovať svoje vlastné názory a komentovať ich. Princíp je podobný ako to poznáme zo sociálnych sietí. Každý študent si vytvorí vlastný profil, ktorý si môže upraviť podľa svojich predstáv. Učastníci taktiež majú možnosť nahliadnuť na projekty, ktorých sa zúčastňujú žiaci na iných školách a nájsť tak inšpiráciu.
Ďalej v prostredí ThinkQuestu nájdeme knižnicu projektov, ktorá obsahuje vyše 7000 stránok vytvorených študentami na celom svete, ktorí sa zúčastnili medzinárodnej súťaže ThinkQuest Competition v minulosti.
Týmto by som zároveň chcel upozorniť prípadných záujemcov, že ďalší ročník súťaže je naplánovaný od augusta 2010 do apríla 2011. Súťaž je medzinárodná, avšak oficiálnym jazykom súťaže je Anglický jazyk. Základným námetom je riešenie aktuálnych svetových problémov. Študenti pri tom musia využiť svoje kritické myslenie, prácu v tímoch a ICT zručnosti.
Tímy pozostávajú z 1 – 6 študentov a jedného učiteľa. Víťazné tímy v každej vekovej kategórii vyhrajú zájazd na odovzdávanie cien v San Franciscu, ďalej notebook pre každého člena tímu a $5000 finančnú odmenu pre školu, ktorú zastupujú.
Súťaž je rozdelená do 3 kategórií:
-          ThinkQuest Projects – študenti vytvoria projekt pomocou platformy ThinkQuest
-          Digital Media – vytvorenie blogu, webovej stránky, animácie alebo podobnej formy digitálneho média, ktoré sa bude zaoberať prezentáciou a riešením aktuálneho problému
-          Application Development – vytvorenie webovej aplikácie, ktorá bude rozoberať danú problematiku
Tieto kategórie sa ďalej delia na podkategórie, ktoré závisia na veku súťažiacich. Daná je vždy horná veková hranica najstaršieho súťažiaceho v tíme: 12, 16, 19 a 22 rokov.
Na záver
Projektové vyučovanie vyžaduje iný prístup zo strany vyučujúceho a jeho záujem o túto formu vdzelávania. Musí zvládať dostatočne motivovať a usmerňovať svojich žiakov. Tí môžu byť zvyknutí na pasívne prijímanie informácii a inštrukcií čo presne majú robiť. Cieľom podobných projektov je naučiť ich myslieť tvorivo a spolupracovať.
 

 
Zdroje:
The Power of Project Learning with ThinkQuest, SRI International, Menlo Park, CA, August 3, 2009
Bořivoj Brdička - Pozvánka k účasti v mezinárodních soutěžích, Učitelský spomocník, 24.09.2007

Poznámka:
Tento příspěvek vznikl jako výstup předmětu Didaktika informační a komunikační technologie 02 na Katedře informačních technologií a technické výchovy UK Praha, Pedagogická fakulta.

Klíčová slova : Oracle Educational Foundation, ThinkQuest, projektová výuka, e-learning, soutěž, ICT, výukové materiály