Novinky Odkazníka:

- Timeglider 22.12.
- eTesty Autoškola 25.11.
- Digital Is 18.11.
- Beewiser 10.11.
- Pixton 29.10.
- ACES 21.10.
- iKnowthat 13.10.
- Gl.am 06.10.
- ThoughtAudio 22.09.
- Moderní dějiny 15.09.
- Fuel the Brain 08.09.
- Příručka 1.pomoci 01.09.
- Sculptris 30.06.
- ScienceSymphony 24.06.
- nuTsie 17.06.
- TED 10.06.
- SchoolTube 03.06.
- Claroline 27.05.
- WordChamp 19.05.
- EdHeads 13.05.
- ePearl 05.05.
- Kurikulum G 29.04.
- Kids' Vid 22.04.
- Den země - 22.4. 19.04.
- Flat Classroom 07.04.
- dotSUB 31.03.
- NASA eClips 24.03.
- Matika Polopatě 17.03.
- Visionmapper 10.03.
- Netd@ys Austria 04.03.
- Evoke 24.02.


O Spomocníkovi

©
UK Praha
Pedagogická fakulta
KITTV
spomoc(et)it.pedf.cuni.cz

Dotace z projektu JPD

Technologie jako příčina vývojové nespojitosti

Publikováno : 23.02.2009
Autor : Bořivoj Brdička

Dějiny světa jsou plné všelijakých historických předělů. Každou chvíli jedna epocha končí, aby mohla jiná začít. Zdá se, že zrovna my jsme právě nyní svědky takové vývojové diskontinuity, jež může mít na budoucnost lidstva velmi závažný vliv.
Současným světem vládnou technologie. Vlna síťově propojených počítačů zvolna proniká do všech oblastí života a významně mění podmínky všude tam, kam pronikne. Důsledky teprve začínají být znát, od počátku je ale zřejmé, že svým významem pravděpodobně předčí Gutenbergův vynález knihtisku, jež dal většině lidí možnost číst a stál u zrodu novověku. Dnes máme nejen přístup téměř ke všemu, co kdy bylo napsáno, ale můžeme též sami tvořit a publikovat, či se spojit s kýmkoli, ať je kdekoli.
Historie zkoumání důsledků této „digitální revoluce“ na vzdělávání je z pohledu věčnosti zanedbatelně krátká. Přestože se jedná vlastně jen o jedno desetiletí, existuje již celá řada významných zjištění. Přehled těch nejznámějších by mohl začít nejspíše u Dona Tapscotta, který v roce 1999 přišel s představou nové lišící se síťové generace (Net Generation). První výzkumem doložený popis jejích vlastností přinesla pak Diana Oblinger v roce 2005. O tom všem jsem ale již psal dříve (viz Vzdělávání a internet 2. generace).
V roce 2001 se stal bestsellerem článek Marca Prenského „Digital Natives, Digital Immigrants“. Navozoval představu starších generací jako digitálních imigrantů v jim cizím světě dětí coby digitálních domorodců. To přirovnání se natolik vžilo, že je dodnes hojně používáno. Přes zjevnou výstižnost, která je patrná třeba právě na konfrontaci žáků a učitelů, došlo i na kritiku, nejčastěji za přílišné zjednodušování. S daleko závažnějšími námitkami přišel v listopadu 2007 ve svém online časopise o vzdělávacích technologiích From now on Jamie McKenzie. Upozornil na nevhodnost stylizování dětí do role těch schopných a rodičů či učitelů naopak zcela neschopných, jež je původním článkem vyvoláváno. Připomíná, že ve skutečnosti je celá řada mladých lidí, o nichž se dá říci, že soustavné využívání technologií na ně má velmi nedobrý vliv.

http://www.fno.org/nov07/novcartoon.html
Marc Prensky kritiku přijal a své názory revidoval. V nejnovějším čísle Innovate (February/March 2009) publikoval článek, v němž doporučuje namísto zkoumání schopností ovládat počítače zabývat se vlivem na vývoj osobnosti, neboli na rozvoj tzv. „digitální moudrosti“. Říká: „Technologie samotné nikdy nemohou nahradit intuici, dobrý úsudek, schopnost řešit problémy či morální směrování. V nepředstavitelně komplexní budoucnosti však nebude mít sebeinteligentnější jedinec bez přístupu k nástrojům digitálního světa šanci vyrovnat se třeba i méně schopným účastníkům sítě.“

Dá se předpokládat, že dlouhodobé používání technologií způsobí restrukturování myšlení. Mozek příštích generací lidí hledajících digitální moudrost bude znatelně jinak organizován ve srovnání s nedávnou minulostí. Prensky je nazývá Homo sapiens digital. I bez přístupu k umocňujícím technologickým nástrojům bude vždy teoreticky možné dosáhnout vzdělání odpovídajícího tradičnímu. Takové ale nebude na orientaci v digitálním světě stačit.

Pokusme se naznačit nejdůležitější změny přinášející rozvoj digitální moudrosti:
 
tradiční život bez technologií
prostředí všudypřítomných technologií
Primárním zdrojem informací je kniha, u níž je dominantním přístupem čtení.
Primárním zdrojem informací je displej, u něhož je dominantním přístupem prohlížení obrázků.
Nutnost spoléhat se hlavně na svou vlastní paměť.
Množství dat okamžitě dostupných, a tudíž využitelných pro rozhodování.
Hledání informací komplikované.
Hledání bývá většinou velmi snadné (závisí na typu problému).
Zprostředkování poznání jevů existujících mimo dosah našich smyslů komplikované.
Zprostředkování poznání jevů existujících mimo dosah našich smyslů snadnější.
Nápady lze ověřovat jen v okruhu blízkých lidí.
Nápady lze rychle ověřovat na širokém okruhu lidí.
Možnosti simulace dopadu rozhodnutí omezeny.
Snadná možnost simulace dopadu rozhodnutí ve virtuálním prostředí (např. hraní rolí).
Podmínky pro vlastní rozhodování omezeny.
Vlastní úsudek podmíněn digitální moudrostí.
 
Asi je třeba s Prenským souhlasit v tom, že s postupující vlnou šíření technologií je stále méně vhodné rozdělovat lidi na digitální imigranty a domorodce na principu generačním. Rozdíly připomínající propast ovšem ve skutečnosti opravdu existují, a to mezi těmi, kdo přístup k technologiím již mají a kdo ještě ne. Jedná se vlastně o šířící se inovační změnu přinášející velké strategické výhody těm, kdo již proces difuze absolvovali. Změna je natolik veliká, že o ní někteří odborníci hovoří jako o vývojové nespojitosti.

Patří k nim například Bill Kerr, který ale zároveň zdůrazňuje, že změny neprobíhají ve všech oblastech najednou. Budeme-li se držet výhradně problematiky vzdělávání, je patrné, že všude pozorovatelný předstih ve schopnosti dětí ovládat technologie včetně možnosti využívat online služby bez současné modifikace výukových postupů a výukového obsahu vyvolává nemalé problémy. Průvodní jevy tohoto stavu jsou často oprávněně kritizovány (podrobněji viz Dělá z nás Google hlupáky?).

Je zcela jisté, že bychom se teď měli v první řadě soustředit na řešení tohoto nesouladu. Vzdělávací systém musí technologie funkčním způsobem plnohodnotně integrovat a pohlížet na ně jako na jeden z  pilířů, na nichž je budována učitelská profese (viz Integrace technologií podle modelu TPCK). Výukové aktivity se musí přizpůsobit prostředí, v němž naši žáci žijí (viz Konektivismus – teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí) a výukové cíle se musí orientovat na budování Prenského digitální moudrosti (nebo, chcete-li, kompetencí pro XXI. st.). Není pochyb o tom, že nás v budoucím složitém světě čeká ještě mnoho těžkostí. Abychom vůbec mohli do budoucnosti pohlížet s důvěrou, rozhodně se z učitelů musí urychleně stát digitální domorodci!
 
Současné problémy tohoto světa nemohou být řešeny na té úrovni myšlení, na níž byly vyvolány.
Albert Einstein
 
zdroje:
Marc Prensky - H. Sapiens Digital: From Digital Immigrants and Digital Natives to Digital Wisdom, Innovate, February/March 2009
Chris Anderson - The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete, Wired Magazine, June 23, 2008
Jamie McKenzie - Digital Nativism Digital Delusions and Digital Deprivation, From now on, November 2007
Bill Kerr - A Challenge to Connectivism, Online Connectivism Conference, University of Manitoba, 2007
Bill Kerr - Which radical discontinuity?, Bill Kerr blog, February 11, 2007
D. Oblinger & J. Oblinger - Is It Age or IT: First Steps Toward Understanding the Net Generation, Educause, 2005
Gunther Kress - Literacy in the New Media Age, New York: Routledge, 2003
Marc Prensky - Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon, 2001
Don Tapscott - Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation, McGraw-Hill, 1999. ISBN 0071347984.
 

Klíčová slova : Vývojová nespojitost, digitální moudrost, domorodci, imigranti, reforma, budoucnost