Novinky Odkazníka:

- Timeglider 22.12.
- eTesty Autoškola 25.11.
- Digital Is 18.11.
- Beewiser 10.11.
- Pixton 29.10.
- ACES 21.10.
- iKnowthat 13.10.
- Gl.am 06.10.
- ThoughtAudio 22.09.
- Moderní dějiny 15.09.
- Fuel the Brain 08.09.
- Příručka 1.pomoci 01.09.
- Sculptris 30.06.
- ScienceSymphony 24.06.
- nuTsie 17.06.
- TED 10.06.
- SchoolTube 03.06.
- Claroline 27.05.
- WordChamp 19.05.
- EdHeads 13.05.
- ePearl 05.05.
- Kurikulum G 29.04.
- Kids' Vid 22.04.
- Den země - 22.4. 19.04.
- Flat Classroom 07.04.
- dotSUB 31.03.
- NASA eClips 24.03.
- Matika Polopatě 17.03.
- Visionmapper 10.03.
- Netd@ys Austria 04.03.
- Evoke 24.02.


O Spomocníkovi

©
UK Praha
Pedagogická fakulta
KITTV
spomoc(et)it.pedf.cuni.cz

Dotace z projektu JPD

Učitelé čelí „kybernetickému teroru“ 2: v Anglii zakročí důrazněji proti útočníkům

Publikováno : 10.04.2008
Autor : Daniel Tocháček

V průběhu minulého roku jsme vás informovali o jedné z forem psychického nátlaku žáků na učitele – o tzv. kybernetickém teroru (viz Učitelé čelí „kybernetickému teroru“). Jedná se o případy útisku učitelů ze strany žáků, při kterých trýznitelé zneužívají pro dosažení svých cílů různých moderních technologických prostředků, např. mobilních telefonů, digitálních fotoaparátů, kamer, diktafonů, počítačů atd. Záměrem agresorů je obvykle zesměšnění či znevážení učitele, a to buď jednorázovým útokem nebo soustavným dlouhodobým tlakem. S ohledem na motivaci útočníků, jejich vynalézavost a technologické schopnosti má kybernetický teror, kterému učitelé musí čelit, různé podoby. Žáci kupř. vystavují na internetu digitální fotografie pedagogů v nelichotivých pozicích, vytvářejí webové prezentace o učitelích s hanlivým obsahem, obtěžují pedagogy a někdy i členy jejich rodin spamem, útočnými e-maily, vulgárními telefonáty, posílají na ně elektronickou poštou fiktivní stížnosti nadřízeným atd. Vynalézavost, zákeřnost a podlost agresorů nezná mezí a je někdy až udivující.

S problémem kybernetického teroru musí bojovat pracovníci školství ve všech vyspělých zemích. Žáci zde totiž zcela běžně disponují technickými prostředky, které lze pro účely šikany učitelů zneužít. Ve většině států není zatím tato věc žádným způsobem centrálně řešena a iniciativa je ponechána obvykle na vedení škol, které může prostřednictvím školních řádů či podobných dokumentů zakázat vnášení soukromé techniky do areálu školy. Efektivita opatření tohoto typu je zpravidla nízká, neboť i když už jsou tato nařízení v praxi skutečně uplatňována, žáci mají stále dost prostoru pro útoky na učitele mimo areál školy a dobu vyučování. Navíc, předpisy zakazující vnášení technologických prostředků do škol stejně mívají obvykle pouze formální platnost a nikdo jejich dodržování nevymáhá. Zdá se, že opravdu účinnou cestou, jak se vypořádat s kybernetickým terorem, je zaměřit se na komplexní podchycení všech útočných aktivit agresorů s následným vyvozením patřičných citelných důsledků.

Právě tento postup byl propagován na konferenci anglické učitelské asociace NASUWT, jež se konala poslední březnový týden v Birminghamu, a které se účastnili i reprezentanti dalších učitelských sdružení a zástupci vlády. Delegáti konference se seznámili s řadou skutečných případů šikany učitelů ze strany žáků realizované s pomocí moderních technologických prostředků. Některé zmiňované kauzy rozhodně nebudily dojem nevinného škádlení učitelů žáky, ale překvapily svou brutalitou, jež měla za následky vážné osobní problémy napadených učitelů či zrod trvalého psychického onemocnění u obětí útisku. Dosavadní opatření proti kybernetickému teroru byla označena za formální, alibistická a nedostatečná. Účastníci konference se shodli v tom, že vedle skutečného dodržovaní již nyní platných pravidel, je třeba se zaměřit na sledování aktivit agresorů i mimo školní vyučování a veškeré prohřešky proti předpisům i dobrým mravům nekompromisně trestat. Odpovědnost za ochranu pedagogů nesou v Anglii především ředitelé škol. V jejich pravomoci je zvolit jakýkoli přiměřený postup, kterým své zaměstnance ochrání před útlakem ze strany žáků. V obzvlášť závažných případech je možné se obrátit na státní instituce, jež následně vyvodí právní důsledky vůči rodičům žákovských agresorů. Podpora ráznějšího přístupu k útočníkům a součinnost v boji proti kybernetickému teroru byla na konferenci deklarována zástupci vlády. Ti navíc přislíbili, že prostředky ze státního rozpočtu budou v této věci v nejbližší době využity např. pro zřízení zvláštní telefonní „horké linky“ pro šikanované učitele nebo na realizaci informační a osvětové kampaně, jejímž cílem bude na problém upozornit veřejnost a naznačit jeho možná řešení.

odkazy:
Teachers warn over cyber bullying
Teacher Support Network and ATL survey reveals the growing problem of cyber-bullying in our schools
Cyber bullying is pernicious and insidious - ATL

zdroje:
Angela Harrison - Cyber bully pledge for teachers, BBC News UK Education, 26 March 2008
Schools to battle cyber bullies, CBBC Newsround, 21 September 2007


Klíčová slova : ICT, učitelé, teror, šikana, útlak, kybernetický teror, Anglie