Novinky Odkazníka:

- Timeglider 22.12.
- eTesty Autoškola 25.11.
- Digital Is 18.11.
- Beewiser 10.11.
- Pixton 29.10.
- ACES 21.10.
- iKnowthat 13.10.
- Gl.am 06.10.
- ThoughtAudio 22.09.
- Moderní dějiny 15.09.
- Fuel the Brain 08.09.
- Příručka 1.pomoci 01.09.
- Sculptris 30.06.
- ScienceSymphony 24.06.
- nuTsie 17.06.
- TED 10.06.
- SchoolTube 03.06.
- Claroline 27.05.
- WordChamp 19.05.
- EdHeads 13.05.
- ePearl 05.05.
- Kurikulum G 29.04.
- Kids' Vid 22.04.
- Den země - 22.4. 19.04.
- Flat Classroom 07.04.
- dotSUB 31.03.
- NASA eClips 24.03.
- Matika Polopatě 17.03.
- Visionmapper 10.03.
- Netd@ys Austria 04.03.
- Evoke 24.02.


O Spomocníkovi

©
UK Praha
Pedagogická fakulta
KITTV
spomoc(et)it.pedf.cuni.cz

Dotace z projektu JPD

Vzdělání pro nastávající generaci – kampaň agentury Becta

Publikováno : 28.01.2008
Autor : Bořivoj Brdička

Becta (British Educational Communications and Technology Agency) je britskou vládní agenturou, která se zabývá využíváním technologií ve školách. Stará se o to, aby státní dotace do kraji financovaného školství byly efektivní. Jen v oblasti vzdělávacích technologií se jedná přibližně o 30 až 40 milionů liber ročně. Becta doporučuje produkty a firmy, u nichž je vhodné nakupovat. Zabývá se metodikou využití technologií. Poskytuje online služby školám. Vzdělává učitele a provádí výzkum.

Právě jeden z výzkumů stál u zrodu nedávno vyhlášené kampaně. Zabýval se názorem rodičů na využití technologií ve výuce. Ukázal, že většina z nich (60%) je přesvědčena o pozitivním vlivu technologií na výsledky jejich dětí. Celých 80% věří tomu, že využití moderních technologií, jako jsou např. interaktivní tabule, oživuje výuku a zvyšuje zájem dětí i o jinak nepopulární předměty. 91% si je vědomo toho, že práce s počítači a internetem pomáhá dětem při přípravě na jejich budoucí povolání.

Jenže výzkum zároveň ukázal, že většina škol potenciál vzdělávacích technologií využívá nedostatečně. Uspokojivých výsledků v tomto směru dosáhlo jen 20% z nich. To ovšem zákonitě znamená, že celá řada rodičů o tom, že právě jejich děti by mohly mít ze školních technologií mnohem větší užitek, neví.

Kampaň se neobrací pouze k rodičům, ale zaměřuje se na celou veřejnost s tím, že ji chce seznámit s metodami vhodného využití technologií ve výuce. Web kampaně má oddělenou sekci pro rodiče, pro studenty i pro učitele. Zvláštní pozornost věnuje též zaměstnavatelům, neboť i oni mají nemalý zájem na tom, aby v budoucnosti měli k dispozici kvalifikované pracovníky.

Kampaň formou přesně definovaných kroků, jimiž se prochází, poskytuje všem informace o tom, jak využít plného potenciálu technologií. Rodičům pomáhá klást vhodné otázky, spojit se se školou a aktivně se zapojit do výuky. Zabývá se i otázkami internetové bezpečnosti. Studentům vysvětluje, jak správně technologie kdykoli a kdekoli používat. A to samé platí i o učitelích, které se snaží přesvědčit o nutnosti soustavného sebezdokonalování a vzájemné spolupráce.

Anglický ministr celoživotního vzdělávání a vysokého školství Bill Rammell podpořil kampaň Becty těmito slovy: „Vzdělávání pro nastávající generaci je významnou aktivitou snažící se zajistit, aby technologie přinášely všem občanům Velké Británie prospěch.“
 
Odkaz: Next Generation Learning campaign
 
zdroje:
Becta launches Next Generation Learning campaign, BECTA News, 15 January 2008
Becta unveils schools IT campaign, Vnunet.com, 16 January 2008


Klíčová slova : Velká Británie, Becta, vzdělávací technologie, rodiče, kampaň